Նորություններ
Ինչ է մշակույթը

Մշակույթ բառը ծագում է լատինրեն coluere արմատից, որը նշանակում է մշակել, խնամել:

Դեռևս հին հռոմեացի հռետոր Ցիցերոնը առաջադրլ է Cultura animi հասկացությունը, որը թարգմանաբար նշանակում է հոգու մշակում: Այս փոխաբերությամբ Ցիցրոնը նկատի ուներ՝ հոգու զարգացումը, որն օգնում է մարդկանց հաղթահարել բարբարոսությունը և դառնալ լիարժեք քաղաքացիներ:

Մշակույթ բառի ամենապարզ բնորոշումը՝ մարդու դաստիարակությունը, նրա բարոյական հատկանիշներն ու վարքը:

Արհեստական միջոց. մարդու կողմից ստեղծված ցանկացած իր, առարկա կարող է մշակույթի մաս համարվել:
Ի՞նչ դեր է խաղում մշակույթը մարդկության կյանքում:
Մշակույթը հատուկ հասկացություն է, որը ենթադրում ե և՛ մարդկային գործունեություն, և՛ մարդու ինքնարտահայտում, մարդու ինքնաճանաչում, գիտելիքների և փորձի կուտակում, ինչպես նաև գործունեության ձևերի ամբողջություն, վարքագծի կանոնների հավաքածու: Ելնելով դրանից՝ մշակույթն անհրաժեշտ է մարդուն զարգացման համար:

Ինչու՞: Քանի որ մշակույթը միավորում է մարդու բոլոր ձեռքբերումները և թույլ է տալիս նրան նվաճումներն ու գիտելիքները փոխանցել այլ սերունդների: Բացի այդ մշակույթը օգնում է մարդուն վերահսկել իր մշակութային վարքագիծը և զարգանալ:

Ի՞նչ օգուտ է այն բերում:
Ընդհանրապես մշակույթը իրականացնում է այնպիսի գործառույթներ ինչպիսիք են՝ սոցիալական փորձի փոխանցումը, գիտելիքների համակենտրոնացում, մարդկանց վարքագծի կարգավորման, մարդասիրական և այլն:

Բացի այդ, մշակույթը կատարում է նաև արժեքային գործառույթ:

Հետևաբար՝ մշակույթը օգտակար է բազմաթիվ առումներով:

Մշակույթ բառը ծագում է լատինրեն coluere արմատից, որը նշանակում է մշակել, խնամել: Դեռևս հին հռոմեացի հռետոր Ցիցերոնը առաջադրլ է Cultura animi հասկացությունը, որը թարգմանաբար նշանակում է հոգու մշակում: Այս փոխաբերությամբ Ցիցրոնը նկատի ուներ՝ հոգու զարգացումը, որն օգնում է մարդկանց հաղթահարել բարբարոսությունը և դառնալ լիարժեք քաղաքացիներ: Մշակույթ բառի ամենապարզ բնորոշումը՝ մարդու դաստիարակությունը, նրա բարոյական հատկանիշներն ու վարքը: Արհեստական միջոց. մարդու կողմից ստեղծված ցանկացած իր, առարկա կարող է մշակույթի մաս համարվել: Ի՞նչ դեր է խաղում մշակույթը մարդկության կյանքում: Մշակույթը հատուկ հասկացություն է, որը ենթադրում ե և՛ մարդկային գործունեություն, և՛ մարդու ինքնարտահայտում, մարդու ինքնաճանաչում, գիտելիքների և փորձի կուտակում, ինչպես նաև գործունեության ձևերի ամբողջություն, վարքագծի կանոնների հավաքածու: Ելնելով դրանից՝ մշակույթն անհրաժեշտ է մարդուն զարգացման համար: Ինչու՞: Քանի որ մշակույթը միավորում է մարդու բոլոր ձեռքբերումները և թույլ է տալիս նրան նվաճումներն ու գիտելիքները փոխանցել այլ սերունդների: Բացի այդ մշակույթը օգնում է մարդուն վերահսկել իր մշակութային վարքագիծը և զարգանալ: Ի՞նչ օգուտ է այն բերում: Ընդհանրապես մշակույթը իրականացնում է այնպիսի գործառույթներ ինչպիսիք են՝ սոցիալական փորձի փոխանցումը, գիտելիքների համակենտրոնացում, մարդկանց վարքագծի կարգավորման, մարդասիրական և այլն: Բացի այդ, մշակույթը կատարում է նաև արժեքային գործառույթ: Հետևաբար՝ մշակույթը օգտակար է բազմաթիվ առումներով:
10
0
1
նախադիտում
գրեք գոնե 10 նիշերը
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ: Դուք նշել եք %MENTIONS%, բայց նրանք չեն կարող տեսնել այս հաղորդագրությունը եւ չեն տեղեկացվի
Ծահպանվում է...
Պահպանված է
Հետ նշված deselect posts ցուցադրել ընտրված գրառումները
Այս թեմայի բոլոր հաղորդագրությունները կլինեն ջնջված ?
Նախագծի սպասում ... Սեղմեք խմբագրումը վերսկսելու համար
Հրաժարվել սևագրից