Title: Որունում - Երեսնամյա կինը
count: 3Articles:

Title: 10 հրաշալի մեջբերում բոլորի կողմից սիրված գրքերից
Img: /ups/cImages/84e40e20b2297ff51dc8210a6869cbba.jpg
Url: /article/10-hrashali-mejberum/
Text: ►Դժվար է գտնել բառեր, երբ իսկապես ասելու բան կա: Էրիխ Մարիա Ռեմարկ «Երեք ընկեր» ►Երբեք և ոչինչ մի խնդրեք: Երբե՛ք և ոչի՛նչ, հատկապես նրանցից, ովքեր ուժեղ են ձեզանից: Իրենք կառաջարկեն, իրենք էլ ամեն ինչ...
date: 2014-06-24 23:59:43Title: Ի՞նչ գիրք կարդալ...
Img: /ups/cImages/b2d1035ac592dceb334e1bcfe75ddad3.jpg
Url: /article/inch-girq-kardal/
Text: Մոտենում են արձակուրդները, և բոլոր ընթերցասերներին հուզող առաջին հարցն է ` ի՞նչ գրիք կարդալ: Գրքամոլը առաջարկում է ձեզ ընտրություն կատարելու հետաքրիր և հեշտ տարբերակ:  մտքում պահում եք 1-27-ը ցանկացած...
date: 2014-05-25 21:31:47Title: Օնորե դը Բալզակ «Երեսնամյա կինը»
Img: /ups/foto/main_img/e508a6befd6c3c67b9a090829f9e371a.png
Url: /article/onore-de-balzak-eresnamya-kiny/
Text: ► - Ահ,- բացականչեց Ժյուլիի հայրը հառաչելով,- շփացած երեխա. լավագույն սրտերն անգամ երբեմն շատ դաժան են լինում: Ձեզ նվիրել մեր կյանքը, մտածել միայն ձեր մասին, պատրաստել ձեր բարօրությունը, մեր ...
date: 2013-01-08 00:00:00