Title: Որունում - Հանդիպում V
count: 2Articles:

Title: Գրքամոլ Ակումբ. Խումբ Չորրորդ. Հանդիպում VII. Էրիխ Մարիա Ռեմարկ «Հաղթական Կամար»
Img: /wp-content/uploads/2017/12/IMG_7123.jpg
Url: /article/haghtakan-kamar/
Text: «Գրքամոլ Ակումբի» քննարկման հերթական թիրախն էր Էրիխ Մարիա Ռեմարկի «Հաղթական Կամար» արձակը (1936թ․)։ Հանդիպման բոլոր նկարներն՝ այստեղ:...
date: 2017-12-09 00:00:00Title: Գրքամոլ Ակումբ. Խումբ Չորրորդ. Հանդիպում V. Դենիել Քիզ «Ծաղիկներ Էլջերնոնի համար»
Img: /ups/foto/main_img/f6df41d9636f7de828a26a2d0e002286.jpg
Url: /article/daniel-qiz-tsaghikner-eljernoni-hamar/
Text: «Գրքամոլ Ակումբի» քննարկման հերթական թիրախն էր ընտրվել Դենիել Քիզի «Ծաղիկներ Էլջերնոնի համար» վիպակը (1959թ․)։   Հանդիպման բոլոր նկարներն՝ այս...
date: 2017-11-09 00:00:00