Title: Որունում - Ռենդ
count: 2Articles:

Title: Այն Ռենդ «Մենք ողջ ենք»
Img: /ups/foto/main_img/37cd2da0e5d3059d22b674e4c6ce9032.jpg
Url: /article/ayn-rand-menq-voghj-enq/
Text: ► Առաջին բանը, որ նա գիտակցեց իր կյանքում, և առաջին բանը, որ վախեցած ծնողները նկատեցին նրա մեջ` մենակ մնալու երջանկությունն էր: ► Ովքե՞ր են տառապում այս աշխարհում. նրա՞նք, ովքեր ինչ որ բան չունեն: Ո&a...
date: 2013-01-09 00:00:00Title: Այն Ռենդ «Սկզբնաղբյուր»
Img: /ups/foto/main_img/91fc3df1088c2d82b2c896bcf1d07d2f.jpg
Url: /article/ayn-rand-skzbnaghbyur/
Text: ► Գիտե՞ս. ես երբեք երկրորդ անգամ չեմ բացում լավ գիրքը, որը կարդացել և հավանել եմ: Ինձ համար ցավոտ է այն միտքը, որ այն կարդացել են ուրիշ աչքեր, որովհետև ես չգիտեմ ում աչքերն են եղել դրանք:&...
date: 2013-01-05 00:00:00