Title: Որունում - Սկզբնաղբյուր
count: 2Articles:

Title: «Գիրք Կարդալը մշտաձև է, ոչ թե նորաձև» - Իրավունք Թերթի հարցազրույցը «Գրքամոլ Ակումբ»-ից
Img: /ups/cImages/1f3d50740f6b2f1db7facbc7f6494a94.jpg
Url: /article/girq-kardal-mshtadzev-e-voch-te-noradzev/
Text: 21-րդ դարը քննադատական տեսանկյունից դիտարկելիս մի շարք արժեքների համախումբ կարելի է առանձնացնել, որոնք ի չիք են դարձել դարաշրջանի բերած վտանգների հորձանուտում, դրանցից մեկն էլ գիրք-համակարգիչ հակադրու...
date: 2014-12-29 15:45:13Title: Այն Ռենդ «Սկզբնաղբյուր»
Img: /ups/foto/main_img/91fc3df1088c2d82b2c896bcf1d07d2f.jpg
Url: /article/ayn-rand-skzbnaghbyur/
Text: ► Գիտե՞ս. ես երբեք երկրորդ անգամ չեմ բացում լավ գիրքը, որը կարդացել և հավանել եմ: Ինձ համար ցավոտ է այն միտքը, որ այն կարդացել են ուրիշ աչքեր, որովհետև ես չգիտեմ ում աչքերն են եղել դրանք:&...
date: 2013-01-05 00:00:00