Title: Որունում - Ֆինանսիստ
count: 2Articles:

Title: Թեոդոր Դրայզեր «Ֆինանսիստ»-Բեռնել
Img: /ups/cImages/8aa14f4918ba956f19979c5a8c14a9eb.jpg
Url: /article/theodore-dreiser-finansist-bernel/
Text: Գիրքը լուսապատճենեց և էլեկտրոնային տարբերակով մեզ տրամադրեց Մարիամ Մարտիրոսյանը: Թեոդոր Դրայզեր «Ֆինանսիստ», 1967թ., 703 էջ Բեռնել DJVU ֆորմատով Բեռնել PDF ֆորմատով (Խորհուրդ է տրվում հեռախոսներով, Ki...
date: 2016-10-24 17:32:39Title: Թեոդոր Դրայզեր «Ֆինանսիստ»
Img: /ups/foto/main_img/c50511061bb233279322ec0d6014d136.jpg
Url: /article/theodore-dreiser-finansisty/
Text: ► - Երկու անգամ մանչուկ չեն լինում:-Սենեկա Դևիս ► Հենց այդ տարին կամ մի քիչ առաջ նա սկսեց հետաքրքրվել աղջիկներով։ Նրա հայացքը մշտապես կանգ էր առնում ամենագեղեցիկի վրա։ Եվ որովհետև ինքն էլ գեղեցիկ էր ո...
date: 2015-09-11 00:00:00