Ռուբեն Սևակ «Ինչու»

2021-01-17 6975

Ինչու՞, ինչու՞ զիս սիրեցիր,
Փոքրիկ աղջիկ, քեզի մե՜ղք էր.
Փոքրիկ ծոցիդ թիթե՜ռ պետք էր,
Դուն ծե՜ր արծիվ մը բանտեցիր…

Կապույտ աչվիդ երբ որ բացիր,
Կապու՜յտ աղջիկ՝ պլպլուն երգ է՛ր.
Քե՛զ ալ սիրո մրմունջ պետք էր,
Դուն գուժկան մռու՛նչս ընտրեցիր…

Ես կ'երթամ մի՜շտ, անծայրածի՜ր
Դամբաններ են ոտքիս հետքե՛ր,
Քեզ սիրո մեղմ սյու՜ք մը պետք էր,
Դուն փոթորկի՜ն կուրծքըդ բացիր…

Կ'այրի՜ն աչերըդ սևածիր,
Պիտի մեռնիս, այդպես մ'երգե՜ր,
Քեզի փոքրիկ սեր մը պետք էր,
Դուն Սե՛ր–Աստվածը սիրեցիր…

Դիտեք ավելին Բանաստեղծություններ բաժնում

մեկնաբանություններ