Սոնետներնյութերի ձևավորումը: երեք շարքով մի շարքով