Արտասահմանյան Գրականություննյութերի ձևավորումը: երեք շարքով մի շարքով