Թեգ - «Արդյո՞ք անդրոիդներն էլեկտրական ոչխարների մասին են երազում»