Վահան Տերյան «Մոռանա՜լ, մոռանա՜լ ամեն ինչ»

2013-03-01 4238
* * * Մոռանա՜լ, մոռանա՜լ ամեն ինչ, Ամենին մոռանալ. Չսիրել, չխորհել, չափս՛ոսալ — Հեռանա՜լ... Այս տանջող, այս ճնշող ցավի մեջ, Գիշերում այս անշող Արդյոք կա՞ իրիկվա մոռացման, Մոռացման ոսկե շող... Մի վայրկյան ամենից հեռանալ, Ամենին մոռանալ.— Խավարում, ցավերում քարանալ Մեն-միայն... Մոռանալ, մոռանալ ամեն ինչ, Ամենին մոռանա՜լ... Չսիրել, չտենչալ, չկանչել, Հեռանալ...

մեկնաբանություններ