Գրքամոլ Ակումբ

Խումբ 1 Խումբ 2 Խումբ 3 Խումբ 4
նյութերի ձևավորումը: երեք շարքով մի շարքով