Թեգ - Քոչար

2013-08-07 00:00:00

Հրաչյա Քոչար «Կարոտ»

► Աշխարհում ոչ մի գաղտնիք գաղտնիք չի մնում... ► Կարոտը թոնրի մոխիրի տակ մնացած անթեղ կրակ է..Անթեղ կրակը չի մարի… կարոտն էլ չի մարի կրակի պես... ► Նոր սերունդը կանաչ է, խակ է, քա