Տեսադարաննյութերի ձևավորումը: երեք շարքով մի շարքով