Մեջբերումներ Գրքերիցնյութերի ձևավորումը: երեք շարքով մի շարքով