Վերլուծություններնյութերի ձևավորումը: երեք շարքով մի շարքով